A PROBA

Dentro da nosa filosofía, no noso afán por buscar novos modelos, está o contar con autoras e autores dinámicos con (polo menos) tanto entusiasmo como nós á hora de promocionar a súa obra; e tamén, igualmente importante, desexamos coñecer a opinión do público antes de lanzar un título con independencia do favorable que poida ser a nosa opinión sobre o mesmo.
 
Para iso, poñemos a proba a práctica totalidade das novelas en preparación para valorar se en verdade merecen estar no noso catálogo. Campañas dun mes de duración nas que buscamos que se realicen ao redor de cincuenta reservas da obra en cuestión... xusto aquí debaixo tes aqueles títulos que se atopan a proba nestes momentos.

EN PROCESO

Estas son as obras nas que estamos a traballar para que no menor tempo posible vexan a luz...